HAKKIMIZDA

Vakfın Esas Amacı

Üyelerin emeklilik veya görevden ayrılmaları halinde kendilerine, ölümleri halinde menfaattarlarına bu vakıf senedinde yazılı esaslar çerçevesinde yardım sağlamaktır.
Afetlere maruz kaldığı belgelenen üyelere, imkânlar ölçüsünde yardım yapılabilir, yapılacak yardımların miktarları Vakıf Yönetim Kurulunca tespit edilir.

Vakfa Giriş

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri kadrolarında çalışan ve sonradan göreve alınacak personel (Geçici personel ayrık) Vakfın tabii üyesidir.
Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri veya bunların personelleriyle ilgili olarak kurulan veya kurulacak olan Vakıf ve kuruluşların personeli (Geçici personel ayrık) ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri tarafından kurulan veya iştirak edilen şirketlerin personeli de (Geçici personel ayrık) aynı esaslara göre Vakfa üye olabilirler.